Građani nedovoljno koriste portal e-uprave

Vlada je nedavno usvojila Analizu stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera…


e-Participacija- za proaktivno učešće građana u društvenim procesima

Na portalu eUprave www.euprava.me nedavno je pušten unaprijeđeni sistem…


Obilježen Međunarodni dan javne uprave

Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih…


Unaprijeđen sistem e-Participacije

Unaprijeđeni sistem eParticipacije - elektronski servis za javne rasprave o…