Prvog dana regionalne konferencije Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) održan je ministarski panel na temu ,,Kako otvorena uprava pomaže reformi u zemlji?’‘ na kojem je učestvovala ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, ministar za informatičko društvo i administraciju Republike Sjeverne Makedonije, Damjan Mančevski, pomoćnik ministara pravde BiH, Nedžad Selman i zamjenica direktora IRM programa u okviru OGP-a , Tinatin Ninua.

Ocjenjujući važnost OGP-a za proces reforme javne uprave, ministarka Suzana Pribilović kazala je da je u središtu reforme javne uprave koja se sprovodi u Crnoj Gori  zadovoljan građanin koji ima puno povjerenje u rad javnih institucija.

„Upravo zbog toga reformu doživljavamo kao sredstvo za postizanje konačnog cilja, a to su  zadovoljni građani. Zato su ova dva procesa, prema mom mišljenju, usko povezana i idu paralelno jedan uz drugi. Preciznije, mišljenja sam da nema prave reforme administracije bez implementacije ključnih ciljeva OGP-a”, kazala je Pribilović dodajući da se kroz OGP inicijativu konkretizuju oni ciljevi koji se odnose na povećanje odgovornosti sistema, unapređenje kvaliteta pružanja usluga građanima, uključenosti građana u proces kreiranja politika i efikasnijeg ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, a to su  ključni ciljevi i  reforme javne uprave.

Ministar Mančevski je kazao da je suštinski preduslov za uspješnu implementaciju Akcionog plana OGP-a povjerenje građana u javne institucije, koje postižemo kroz aktivnu transparentnost i otvaranje podataka. „Zbog toga smo pokrenuli Portal otvorenih podataka u Sjevernoj Makedoniji, preko kojeg želimo da poboljšamo efikasnost javnog sektora, učešće građana u kreiranju javnih politika i analiziranju rezultata.

On je čestitao Crnoj Gori što je zauzela prošlogodišnju poziciju Sjeverne Makedonije po pitanju otvorenosti javne uprave, jer je to pokazatalj da stvari mogu da se završe kada postoji politička volja, koja ovdje, bez sumnje postoji. Reakcija građana može da se promijeni zahvaljujući konkretnim aktivnostima Vlade.

Pomoćnik ministra pravde Selman je kazao da je Bosna i Hercegovina od 2014. godine zvanično pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast. Od pristupanja pa do unazad par mjeseci BiH je u potpunosti stagnirala po pitanju ispunjavanja obaveza predviđenih OGP inicijativom.

„Nakon višegodišnjeg zastoja, te brojnih apela civilnog društva upućenih vlastima da otpočnu sa ispunjavanjem obaveza i aktivnostima na formiranju Savjetodavnog vijeća,  čiji je osnovni zadatak da koordinira proces javnih konsultacija i pripremi prijedlog okvirnog Akcionog plana za implementaciju inicijative, Vijeće ministara BiH je 2016. godine, donijelo Odluku o osnivanju Savjetodavnog vijeća i koordinator inicijative Partnerstva za otvorenu upravu je Ministarstvo pravde“, kazao je Selman.

Zamjenica Ninua je kazala da imaju puno akumuliranog iskustva u regionu, te da je u prethodnom periodu u okviru OGP inicijative impementirano 17 akcionih planova i preko 300 obaveza. ,,Kada pogledamo ambicije Akcionog plana OGP i obaveze uključene u plan, vidimo da 57% obaveza ima velike ambicije.” Ninua je istakla posvećenost država regiona ciljevima OGP-a.

Na marginama Konferencije ministarka Pribilović razgovarala je sa zamjenicom direktora IRM programa u okviru OGP-a, Tinatin Ninua.

Događaj se organizuje u saradnji OGP-a, ReSPA-e, Vlade Sjeverne Makedonije i Vlade Crne Gore.

Partnerstvo za otvorenu upravu okuplja reformatore vlada, organizacije civilnog društva i građane kako bi zajednički  radili na uspostavljanju  odgovorne, transparentne uprave na usluzi građanima.

Crna Gora se prvi put OGP-u priključila 13. februara 2012. godine i kao zemlja učesnica potpisala Deklaraciju o otvorenoj Vladi. Aktivni status u Partnerstvu za otvorenu upravu Crna Gora je ponovo stekla 20. novembra 2018. godine, nakon što je Vlada Crne Gore usvojila novi Nacionalni akcioni plan (NAP) za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, čiju izradu je koordiniralo Ministarstvo javne uprave.