Obaveze iz Nacionalnog akcionog plana 2018- 2020.

 

NACIONALNI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Nabavka sistema za uspostavljanje NID-a
Izrada konceptualne arhitekture i dizajna Nacionalne šeme identiteta koji se oslanja na jedinstveni NID
Održavanje ekspertskih panela za savjetovanje organa i građana o pitanjima benefita od integracije i dijeljenja podataka, kao i pitanjima kako organi koriste podatke koje prikupljaju i kako sprovode zaštitu ličnih podataka
Izrada i izdavanje jedinstvenog multifunkcijskog elektronskog ID građanima

E- DEMOKRATIJA

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Servis  ‘’E-participacija’’
Servis E- peticije
Standardizacija internet portala jedinica lokalne samouprave
Mjerenje zadovoljstva građana na samom mjestu pružanja usluga i analiza, uz upotrebu odgovarajućih alata
Obezbjeđivanje sistema participacije građana u procesu identifikacije i rješavanja infrastrukturnih problema i na lokalnom i na centralnom nivou
1.1.  Uspostavljanje online aplikacije “Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?” i servisa Online provjere obrasca M4

PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
3.1  Izmjene i dopune Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
Veće korišćenje portala otvorenih podataka www.data.gov.me
Upotreba otvorenih podataka u cilju podrške start-up biznisima
Razvoj online platforme za podršku MSP
Praćenje Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata  (Službeni list CG, broj 54/18)
Obezbijediti objavljivanje elektronski čitljivih materijala sa sjednice Vlade
Monitoring primjene Smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-pristupačnosti
Izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama
Izvještaj o sprovođenju Zakona o tajnosti podatka u poslednjih 3 godine

EFIKASNIJA NAPLATA ADMINISTRATIVNIH TAKSI

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Uspostavljanje Nacionalnog sistema za naplatu administrativnih taksi

 

EFIKASNIJE PREUZIMANJE O RJEŠENJA O PLAĆANJU POREZA NA NEPOKRETNOSTI – PILOT PROJEKAT

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Uspostavljanje elektronskog pristupa bazi Rješenja o porezu na nepokretnosti za tekuću godinu

UNAPREĐENJE ANTIKORUPCIJSKIH POLITIKA

SPISAK AKTIVNOSTI STATUS REALIZACIJE IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
Vizualizacija nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava
Izrada brošure ,,Budžet za građane’’
Izrada komparativne analize/studije o zaštiti zviždača ‘’Slučajevi zviždača’’