Šta je Partnerstvo za otvorenu upravu?

 

Partnerstvo za otvorenu upravu okuplja reformatore vlada,organizacije civilnog društva i građane kako bi zajednički  radili na uspostavljanju odgovorne, transparentne i uprave na usluzi građanima.

Transparetnost inicijative OGP nadgleda Upravni odbor, uključujući predstavnike vlada i organizacija civilnog društva.

Da bi postala član OGP-a, zemlje učesnice moraju podržati Deklaraciju o otvorenoj vladi na visokom nivou, donijeti akcioni plan za zemlju izrađen putem javnih konsultacija i obavezati se na nezavisno izvještavanje o njihovom napretku.

Inicijativa Partnerstva za otvorenu upravu oformljena je 20. septembra 2011. godine, kada je osam država osnivača (Brazil, Indonezija, Meksiko, Norveška, Filipini, Južna Afrika, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države) usvojilo Deklaraciju otvorene uprave i objavile svoje akcione planove. 

Strukutura  OGP

 

Izvršni Komitet Partnerstva ima ulogu da razvija, promoviše i štiti vrednosti i principe Partnerstva. Komitet, kreira i osnovne ideje, politiku i pravila partnerstva, odlučuje o članstvu u samoj organizaciji, kao i o eventualnim isključenjima. Odbor se sastoji od 22 člana, ravnopravno zastupljenih, tj. 11 predstavnika država članica i 11 iz organizacija civilnog društva.

Mehanizam za nezavisno izvještavanje (IRM) je ključni mehanizam kojim vlada, civilno društvo i privatni sektor mogu da prate razvoj i sprovođenje Akcionih planova Partnerstva na dvogodišnjoj osnovi. Kao nezavisan i nepolitički organ, Mehanizam je pod vođstvom Izvršnog Komiteta Partnerstva, ali je Mehanizam direktno ogovoran Međunarodnom ekspertskom panelu (IEP).

Međunarodni ekspertski panel (IEP) ima ulogu u postavljanju ciljeva i vizije Mehanizma, promociju samih izveštaja i kontoliše da li izveštaji imaju najbolji kvalitet. Članovi panela su čuveni stručnjaci iz oblasti transparentnosti, odgovornosti i učešća građana. Uloga Panela je da direktno nadgleda rad Nezavisnog Mehanizma