Operativni tim

 • Suzana Pribilović, ministarka javne uprave, koordinatorka;
 • Goran Jovetić, državni sekretar Ministarstva javne uprave, zamjenik koordinatorke;
 • Merima Baković, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore, članica;
 • Vuk Vujnović, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, član;
 • Nada Vojvodić, v.d. pomoćnika generalnog sekretarijara Vlade, članica;
 • Mitar Bajčeta, savjetnik predsjednika Privredne komore Crne Gore, član;
 • Goran Petrović, sekretar Ministarstva finansija, član;
 • Nada Stanišić, sekretarka Ministarstva pravde, članica;
 • Milena Gvozdenović, koordinatorka NVO Centra za demokratsku tranziciju, predstavnica za oblast povećanje javnog integriteta;
 • Gordana Đurović, predsjednica NVO Crnogorska panevropska unija, predstavnica za oblast poboljšanje javnih usluga;
 • Igor Pavićević, generalni sekretar NVU Institut sertifikovanih računovođa, predstavnica za oblast efikasnije upravljanje javnim resursima;
 • Miloš Perović, direktor programa NVO ALFA centra, predstavnik za oblast uspostavljanje sigurnijih zajednica;
 • Mitar Radonjić, izvršni direktor NVO Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku, predstavnik za oblast povećanje odgovornosti kompanija: