Partnerstvo za otvorenu upravu (POU)

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne i lokalne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika.

Partnerstvo za otvorenu upravu čine 78 zemalja i 76 lokalnih samouprava, koje predstavljaju više od dvije milijarde ljudi zajedno s hiljadama organizacija civilnog društva. Zajedno su kreirali preko 4000 reformi javnih uprava, od kojih je značajan dio pokazao veliki uticaj.

Crna Gora se ovoj globalnoj inicijativi pridružila 13. februara 2012. godine i kao zemlja učesnica potpisala Deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Koordinator sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori je Ministartsvo javne uprave.

Milojko Spajić - predsjednik Vlade Crne Gore

Povjerenje javnosti u javnu upravu je naš cilj i naša obaveza, stoga politike i usluge gradimo u skladu sa potrebama građanki i građana. Promovišemo i živimo kulturu koja pristupa rješavanju izazova tako da uvijek budemo usmjereni ka ljudima, ka kulturi koja je otvorena i koja se fokusira na prilike i mogućnosti. Naš cilj je inkluzivnija, otvorenija i transparentnija javna uprava.

Mr Marash Dukaj - ministar javne uprave

Crna Gora u okviru OGP inicijative dodatno ulaže napore da konkretnim mjerama i dosežnim ciljevima unaprijedi transparentnost rada javne uprave i u ciklus kreiranja javnih politika uključi građane.

Pišite nam ukoliko imate neko pitanje, predlog ili ideju u vezi sa Partnerstvom za otvorenu upravu u Crnoj Gori.