Crna Gora u OGP

Crna Gora se priključila OGP-u 13. februara 2012. godine, kada je rješenjem ministra finansija formiran prvi Operativni tim i izrađen prvi akcioni plan. 2015. godine formiran je novi Operativni tim, rješenjem Vlade Crne Gore, a na osnovu Odluke o obrazovanju Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu („Službeni list CG“, br. 31/15).

U izvještajima Evropske komisije o napretku Crne Gore iz 2013. i 2014.  pohvaljen je napredak Vlade u oblasti direktne komunikacije sa građanima i učešća građana u javnim politikama, usljed servisa Vlade koji su razvijeni u okviru OGP procesa (prijava zloupotreba službenih vozila, uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije, servis e-peticije).

Na samitu OGP-a u Brazilu 2012. godine, tadašnja državna sekretarka SAD Hilari Klinton dva puta je u svom govoru pohvalila Crnu Goru za aktivnosti koje je sprovela u okviru svog akcionog plana za OGP, u cilju bolje komunikacije Vlade sa građanima i borbe protiv korupcije.

2014. godine, za kampanju učešća građana u borbi protiv sive ekonomije „Budi odgovoran“, koja je razvijena u okviru akcionog plana za OGP, Crna Gora je osvojila zlatnu nagradu (drugo mjesto) OGP u konkurenciji najboljih projekata iz 33 zemlje svijeta koji afirmišu uključivanje građana u javne politike.

Pokazujući važnost koju pridaje promovisanju transparentnosti javne uprave, jačanju uloge civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, kao i korištenju novih tehnologija u poboljšanju upravljanja, Vlada Crne Gore je OGP jedinici dostavila detaljan Plan aktivnosti, kojim se definišu dalji koraci koji će se preduzeti kako bi se Nacionalni akcioni plan usvojio do kraja 2018. godine.

Ispunjavanje ovih rokova od velikog značaja  je za Crnu Goru zbog zadržavanja statusa člana OGP-a, te predstavlja jednu od prioritetnih obaveza u narednom periodu. Vodeća institucija za sprovođenje ovih obaveza  je Ministarstvo javne uprave.

Crna Gora će biti u potpunosti posvećena budućim aktivnostima kroz jačanje saradnje i dalje izazove na putu ove globalne inicijative.

 


Operativni tim

 • Suzana Pribilović, ministarka javne uprave, koordinatorka;
 • Goran Jovetić, državni sekretar Ministarstva javne uprave, zamjenik koordinatorke;
 • Merima Baković, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore, članica;
 • Vuk Vujnović, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, član;
 • Nada Vojvodić, v.d. pomoćnika generalnog sekretarijara Vlade, članica;
 • Mitar Bajčeta, savjetnik predsjednika Privredne komore Crne Gore, član;
 • Goran Petrović, sekretar Ministarstva finansija, član;
 • Nada Stanišić, sekretarka Ministarstva pravde, članica;
 • Milena Gvozdenović, koordinatorka NVO Centra za demokratsku tranziciju, predstavnica za oblast povećanje javnog integriteta;
 • Gordana Đurović, predsjednica NVO Crnogorska panevropska unija, predstavnica za oblast poboljšanje javnih usluga;
 • Igor Pavićević, generalni sekretar NVU Institut sertifikovanih računovođa, predstavnica za oblast efikasnije upravljanje javnim resursima;
 • Miloš Perović, direktor programa NVO ALFA centra, predstavnik za oblast uspostavljanje sigurnijih zajednica;
 • Mitar Radonjić, izvršni direktor NVO Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku, predstavnik za oblast povećanje odgovornosti kompanija: