Povodom ostavke Milene Gvozdenović, Centar za demokratsku tranziciju, u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu Crne Gore, i njenih navoda u obrazloženju svoje Odluke koristimo priliku da informišemo javnost sljedeće:

U prethodnom periodu Operativni tim koji je obrazovala Vlada Crne Gore veoma posvećeno je radio na realizaciji zacrtanih ciljeva, a koji su se prije svega odnosili na pripremu novog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu  kao i njegovu realizaciju, na čemu smo posebno zahvalni svim članovima Tima. Uspjeh rada Tima i ukupna posvećenost Vlade da se ovaj proces sprovede na jedan kvalitetan način prepoznata je i od strane OGP Sekretarijata, o čemu su više puta govorili na zvaničnim sastancima i skupovima.

Ove tvrdnje potvrđuje i činjenica da je već do sada, iako je rok za sprovođenje Plana do sredine 2020.godine, značajan broj aktivnosti uspješno realizovan dok je započet veliki broj aktivnosti. O navedenom je razgovarano na posljednjem sastanku Operativnog tima, koji je imao za cilj da se dodatnim zaključcima ubrzaju aktivnosti na realizaciji nerealizovanih ili nezapočetih aktivnosti, i u skladu sa tim dogovore buduće aktivnosti u cilju dalje realizacije Plana.

Podsjećanja radi, realizovane su ključne aktivnosti, prije svega, na uspostavljanju Nacionalnog identifikacionog dokumenta u Crnoj Gori, unaprijeđenju servisa “eParticipacija” za učešće građana u javnim raspravama o strateškim dokumentima i zakonima. Takođe je unaprijeđen servis ePeticija “Glas građana” kojim je građanima omogućeno da sa 3 000 prikupljenih potpisa mogu da pokreću inicijative u oblasti javnih politika.

Posebno je značajno što smo uspostavili i povećali korišćenje portala otvorenih podataka www.data.gov.me iz oblasti javne bezbjednosti, obrazovanja, poljoprivrede, pomorstva, rada i socijalnog staranja, saobraćaja, uprave, zdravlja, životne sredine, za 30% u odnosu na skupove podataka objavljene u oktobru 2018. godine.

Započete su i aktivnosti na proširenju servisa servis ePeticije na lokalne samouprave, standardizaciji internet portala jedinica lokalne samouprave, mjerenju zadovoljstva građana na samom mjestu pružanja usluga i analiza, uz upotrebu odgovarajućih alata, upotrebe otvorenih podataka u cilju podrške start-up biznisima, uspostavljanju Nacionalnog sistema za naplatu administrativnih taksi, te vizualizaciji nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava.

U narednom periodu, radiće se na realizaciji svih aktivnosti iz Akcionog plana, imajući u vidu da je rok realizacije sredina 2020. godine.

Crna Gora ponovo je stekla aktivni status u Partnerstvu za otvorenu upravu – OGP (eng. Open Government Partnership) 20. novembra 2018. godine, nakon što je Vlada Crne Gore usvojila novi Nacionalni akcioni plan (NAP) za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, u koordinaciji Ministarstva javne uprave.

Učešćem u OGP inicijativi, Crna Gora se usmjerila na pet ključnih obaveza: poboljšanje javnih usluga, učešće građana, pristup informacijama – otvorenost organa državne uprave, efikasnije upravljanje javnim resursima i povećanje javnog integriteta.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Ministarstvo javne uprave podržava pravo na drugačije mišljenje i pozdravlja svaki otvoreni vid komunikacije, pa i u ovom slučaju. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE