Ključne rezultate reforme javne uprave možete pogledati u videu Uprava po mjeri građana – Ključni rezultati 2016-2019, koji je pripremljen u okviru Projekta ,,Efikasna interna i eksterna komunikacija Strategije reforme javne uprave“ koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.