KALENDAR AKTIVNOSTI 2021, 2022.

 

Aktivnost Status
realizacije
JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
Održavanje sastanaka u skladu sa otvorenim i ciljanim pozivima u toku
Objavljen javni poziv za konsultacije o Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Goriu toku
NDI podrška: konferencija - Vrijeme je za akciju!realizovano
NDI podrška - radionica - Multistakeholder forumslijedi
Unapređenje sajta www.otvorenauprava.meslijedi
Donošenje Odluke o obrazovanju i sastavu OGPslijedi
Formiranje Operativnog timaslijedi
Održavanje sastanaka OTslijedi
Izrada Nacrta NAP-aslijedi
Javna raspravaslijedi
Dostavljen Nacrt AP OGP jedinici, GSV, ODU radi davanja mišljenja i komentaraslijedi
Dostavljen Predlog AP Vladi na usvajanjeslijedi
Usvojen AP i dostavljen OGPslijedi

 


KALENDAR AKTIVNOSTI 2018.

 

AktivnostStatus realizacijeJUN JUL AVGUST SEPT OKT NOV 
Formiranje novog Operativnog tima za OGP
Donošenje Odluke o obrazovanju i sastavu OGP Timarealizovano
Usvajanje Roadmap ( plana aktivnosti) za OGPrealizovano
Formiranje administrativno-tehničkog tima za podršku u MJUrealizovano
Priprema i raspisivanje javnog poziva za učešće NVO predstavnikarealizovano
Dostavljanje Roadmap (plana aktivnosti) OGP-urealizovano
Upućivanje zahtjeva državnim organima za imenovanje predstavnika u OGP timu i predstavnika PKCGrealizovano
Donošenje Rješenja o imenovanju OTrealizovano
Izrada Nacrta akcionog plana
Prvi konstitutivni sastanak Timarealizovano
Drugi sastanak Tima ( Priprema Nacrta AP-a)realizovano
Javna raspravarealizovano
Konsultativni sastanakrealizovano
Treći sastanak Timarealizovano
Dostavljen Nacrt AP OGP jedinici, radi davanja mišljenja i komentararealizovano
Donošenje Akcionog plana
Dostavljen Predlog AP Vladi na usvajanjerealizovano
Usvojen AP i dostavljen OGPrealizovano