Na portalu eUprave www.euprava.me nedavno je pušten unaprijeđeni sistem eParticipacije (http://www.euprava.me/eparticipacije),  elektronski servis  za javne rasprave na strateška dokumenta i zakone koje donosi Vlada Crne Gore, na Portalu e-uprave.

Ovaj sistem objezbjeđuje proaktivno učešće građana u društvenim procesima i donošenju odluka bitnih za njihov život i život društvene zajednice. Putem ovog servisa građani mogu aktivno da učestvuju u kreiranju zakona i ostalih strateških dokumenata i mogu iznositi mišljenja i stavove u javnim raspravama.

Sistem eParticipacija se dijeli na četiri modula: Poziv za konsultacije, Poziv za učešće u radnim grupama, Poziv na javnu raspravu i Javna obavještenja.

Učešće građana

Preko Portala eUprave korisnici u dijelu eParticipacija, putem komentara, mogu aktivno da učestvuju u kreiranju zakona i ostalih strateških dokumenata iznoseći mišljenja i stavove o pojedinim zakonskim aktima u sklopu javnih rasprava.

Lako do javnog poziva

Korisnik u svakom trenutku na jednostavan način, putem pretrage javnih poziva, može pretraživati one koji su predmet njegovog interesovanja.

Kako se registrovati na portalu eUprave?

Korisnici koji žele da uzmu učešće u komentarisanju objavljenih materijala putem sistema eParticipacije neophodno je da se prethodno registruju na Portalu eUprave. Na naslovnoj stranici Portala eUprave (www.euprava.me) korisnici na jednostavan i lak način pokreću proceduru registracije profila u dijelu “Moja prijava”.

Klikom na “Moja prijava” korisnik ima opciju odabira registracije profila putem opcije “Ako nemate nalog, molimo Vas da se registrujete”.

Nakon popunjavanja registracione forme, korisnik će na svojoj mail adresi dobiti mail sa aktivacionim linkom putem kojeg korisnik aktivira svoj nalog na Portalu eUprave.

Kako dostaviti komentar?

Isključivo logovani korisnici na Portalu eUprave mogu komentarisati Javne rasprave putem forme za unos komentara, gdje su crvenom zvjezdicom označena obavezna polja.

Raspravu kojoj je istekao rok nije moguće komentarisati, i u tom slučaju, korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka i nije vidljiva forma za unos komentara.

Nakon unosa komentara, korisnik će dobiti obavještenje da je njegov komentar unešen i da će biti vidljiv nakon što ga administrator odobri. Takođe korisnik biva obaviješten putem mail adrese o promjeni statusa njegovog komentara.

Nakon što korisnik unese komentar, automatski se pretplaćuje na obavještenja o toj raspravi.

Na stranici „Moje učešće“, u dijelu Moja eUprava, prikazuje se linkovana lista eParticipacija koje je korisnik komentarisao.

Građanska participacija, odnosno učestvovanje građana u društveno-političkim procesima, s razlogom se smatra jednim od osnovnih indikatora stepena razvoja demokratskog društva i jednim od osnovnih činilaca svakog demokratskog političkog sistema.

eParticipacija je učešće građana u nekom društvenom procesu, donošenju odluka bitnih za njihov život i život zajednice, kao i uslugama u zajednici i preuzimanje odgovornosti kako u samom procesu realizacije, tako i u odnosu na rezultate. To je najneophodniji uslov demokratije i civilnog društva.

Za sva pitanja ili nedoumice, kontakt je: http://euprava@mju.gov.me