Podgorica, (MINA) – Povratkom građana u središte Vlade povećaće se transparentnost i odgovornost, što će pomoći da se država posveti dubljim, skrivenim problemima sa kojima se susreće, ocijenio je šef podrške Partnrerstva za otvorenu upravu (OGP), Pol Masen.

Prema njegovim riječima, to će pomoći da se država posveti problemima poput pada povjerenja u vlast.

»Ako bi trebalo da u jednoj rečenici sumiram ambiciju OGP onda je to težnja da se osigura da vlada bude bolja u služenju građanima a ne interesima vladajućoj eliti«, rekao je Masen agenciji MINA.

Kako je naveo, da bi se to uradilo potrebne su vlade koje su transparentije, odgovornije i otvorenije.

Prema njegovim riječima, u suštini OGP je unutrašnji dijalog između vlade i civilnog društva i drugih ključnih donosilaca odluka u društvu koji zajednički stvaraju obrazce otvorene Vlade, koji bi trebalo da budu ispunjeni za dvije godine.

»Dijalog pomaže vladama da steknu povjernje i podršku za svoje reforme«, smatra Masen.

Kako je naveo, politička pozadina na visokom nivou daje zamah procesu i pomaže odblokiranju izazova.

»Napredak svake države, kako u ispunjavanju obaveza, tako i u kvalitetu saradnje posmatra se individualno. Javnim isticanjem napretka države i izazova, OGP obezbjeđuje kredibilitet i vidljivost reformama a takođe učimo i jedni od drugih«, dodao je Masen.

On je pojasnio da je dijalog- akcija-monitoring, model koji se pokazao kao dobar na nacionalnom nivou.

»U državama koje su se pridružile OGP, vlade i civilno društvo zajedno su stvorile četiri hiljade reformskih obaveza. Daću vam primjere OGP obaveza koje pokazuju potencijal OGP koji zbližava reformatore ka jednom cilju«, rekao je Masen.

Prema njegovim riječima, gradonačelnica Pariza, odvojila je 500 miliona EUR, uključujući i posebnu namjenu za siromašne kvartove u tom gradu.

Kako je kazao, građani mogu da predlažu i glasaju za projekte da se iskoristi taj fond na on-line i off-line platformama, u posebno predviđenim mjestima u Parizu.

»Slično je u Madridu gdje građanski aktivizam pod nazivom Neka Madrid odluči, omogućava građanima da uz pomoć peticije izaberu svog gradonačelnika i predlože projekte u vrijednost budžeta do 100 miliona EUR«, naveo je Masen.

On je dodao da više od 70 vlada koristi platformu koju je Madrid razvio da urade istu stvar, a da je Portugal je prva država koja je participativni budžet podigla na državni nivo, sa idejom da približi ljude politici.

»Da bi se riješili dugotrajne rasprave o upotrebi zemljišta u zajednicima reformatori u vladi i civilnom društvu u Kostariki koristili su OGP proces da institucionalizuju dijalog između vlade i autohotnih plemena«, pojasnio je Masen.

To je, kako je rekao, pomoglo da se prevaziđe nepovjerenje, da se riješe rasprave o zemljištu da se poboljša obrazovanje i da se produbi saradnja sa vladinim insitucijama.

On je ocijenio da principi OGP, transparnetnost, odgovornost, učešće i otvorenost su najvažniji kao principi ali dodatno važni ukoliko se teži jačoj demokratiji.

»Povratkom građana središte Vlade ne samo da će povećati transparnetnost i odgovornost već će pomoći da se posvetimo dubljim skrivenim problemima sa kojim se susrećemo, kao što su autoritarnost, pad povjrenja u vlast i nejednakost«, rekao je Masen.

Upitan kako se, za sada, primjenjuju principi i ciljevi OGP-a u regionu Zapadnog Balkana, odgovorio je da Zapadni Balkan nadmašuje ostale članice OGP-a.

»Zakonodavstvo u oblasti prava na slobodan pristup infrmacijama takođe jače je nego u većini drugih zemalja OGP-a. Otprilike 20 odsto obaveza zemalja u regionu odnosi se na pravo pristupa informacijama ili otvorenim podacima«, kazao je Masen.

On je ocijenio da je posebno ohrabrujuće za region što je većina akcionih planova OGP-a na zapadnom Balkanu razvijena u saradnji sa građanima.

U Hrvatskoj je, kako je pojasnio, čitav proces javnih konsultacija postao transparentan razvijanjem internet stranice na kojoj građani mogu da pronađu informacije o svim otvorenim konsultacijama i događajima svih javnih tijela.

»Građani mogu lako vidjeti i dati komentare. Na kraju procesa, vlada daje povratne informacije o svakom komentaru, prihvaćenom ili ne, sa obrazloženjem«, dodao je Masen.

To je, kako je dodao, značajno povećalo broj građana koji učestvuju u javnim konsultacijama.

»U Sjevernoj Makedoniji, vlada uspostavlja centre za pristup pravdi pod upravljanjem civilnog društva koji će ponuditi marginalizovanim zajednicama obrazovanje vezano za njihova prava i o socijalnoj zaštiti«, rekao je Masen.

Kako je kazao, uvijek postoji prostor za rast i napredovanje.

U odnosu na druge, obaveze za pružanje javnih usluga na Zapadnom Balkanu su uglavnom manje ambiciozne.

Prema Globalnom izvještaju OGP-a, veći pristup javnosti informacijama o obrazovanju predstavlja poseban izazov u regionu.

»Željeli bismo podstaći pojačane ambicije, koje ilustruje Crna Gora. Vlada se obavezala da će, između ostalog, na svom portalu otvorenih podataka objaviti nove podatake o obrazovanju, zdravstvu, transportu i životnoj sredini«, rekao je Masen.

On je vladu, civilno društvo i druge ključne aktere pozvao da platformu OGP iskoristi za svoje prioritete.

»Možemo ponuditi mogućnosti razmjene znanja i vršnjačkog učenja na nacionalnom i podnacionalnom nivou i pružiti jednostavan pristup inspiraciji i ekspertizi iz cijelog svijeta, uključujući i najnovije teme poput digitalnih inovacija«, poručio je Masen.

On je objasnio da nedavni sastanak ministara zapadnog Balkana u Budvi okupio predstavnike vlada i organizacija civilnog društva) iz zemalja u regionu.

Događaj je organizovan u saradnji OGP-a, ReSPA (Regionalne škole za javnu upravu), Vlade Crne Gore i Vlade Sjeverne Makedonije.

Cilj sastanka je bio, kako je pojasnio, da se razmjene iskustava i praktična rješenja u vezi s primjenom otvorenih vladinih reformi u državama, zajedno s boljim razumijevanjem procesa i osnovnih zahtjeva OGP-a.

On je najavio da planiraju da nastave sa organizovanjem sastanaka svake godine.

Kako je pojasnio, Crna Gora tri godine nije dostavljala Akcioni plan OGP-u i zato je u junu 2017. godine stavljena u neaktivan status.

»To se promijenilo prošle godine, kada je u decembru Vlada usvojila Akcioni plan OGP i dostavila nam ga. Prošle godine je rad na OGP-u u Crnoj Gori premješten iz kabineta premijera u Ministarstvo javne uprave. Definitivno smo vidjeli novi entuzijazam i puno napora oko OGP-a«, dodao je Masen.

Akcioni plan koji se sada primjenjuje, smatra on, ima nekoliko obaveza usmjerenih na poboljšanje dobrobiti građana i na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka.

Sve to, kako je rekao, u cilju da administracija bude transparentnija, ekonomičnija i efikasnija.

»To pokazuje prve rezultate, poput poboljšanja na e-portalu Vlade i pokretanje portala e-peticije Glas naroda, koji omogućava građanima da pokrenu peticiju, u okviru javne politike, podržanu sa tri hiljade glasova«, rekao je Masen.

»Vlada Crne Gore bila je veoma aktivna tokom ovogodišnje Nedelje otvorenih vrata, organizujući razne događaje i promovišući otvorene vladine standarde i principe kroz akcije poput potpisivanja memoranduma o saradnji sa Udruženjem slijepih«, naveo je Masen.

On se, kako je rekao, nada da će Crna Gora nastaviti uspješnim putem koji je započela prošle godine, pokazujući ambicije u budućim akcionim planovima.

»Obavezujući se na ostvarenje ambicioznijih otvorenih reformi Vlade, orjentisanih prema građanima. Mi ćemo biti spremni da podržimo Vladu i civilno društvo dok god oni rade na tome«, zaključio je Masen.

 

Preuzeto sa sajta MINA.