Uspješno realizovan veliki broj aktivnosti iz Akcionog plana

Četvrta sjednica Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, održana je danas u Ministarstvu javne uprave. U fokusu sjednice, kojom je predsjedavala ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, kao koordinatorka Operativnog tima, bio je status realizacije aktivnosti iz Nacionalnog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu Crne Gore.

Članovi su sumirajući postignute rezultate, nakon godinu dana kontinuiranog i posvećenog rada na sprovođenju OGP ciljeva, ocijenili da je uspješno realizovan veliki broj aktivnosti iz Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Takođe, dogovorene su buduće aktivnosti u cilju dalje realizacije Akcionog plana.

Operativni tim čine predstavnici Vlade na nivou visokorukovodnog kadra i savjetnika predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, kao i pet predstavnika NVO sektora.

Crna Gora ponovo je stekla aktivni status u Partnerstvu za otvorenu upravu – OGP (eng. Open Government Partnership) 20. novembra 2018. godine, nakon što je Vlada Crne Gore usvojila novi Nacionalni akcioni plan (NAP) za sprovođenje inicijatve Partnerstva za otvorenu upravu, u koordinaciji Ministarstva javne uprave.

Učešćem u OGP inicijativi, Crna Gora se usmjerila na pet ključnih obaveza: poboljšanje javnih usluga, učešće građana, pristup informacijama – otvorenost organa državne uprave, efikasnije upravljanje javnim resursima i povećanje javnog integriteta.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine, i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE