Drugi operativni tim Partnerstva otvorenih vlada pokrenuo je na sjednici održanoj u ponedjeljak, 19. januara 2015. godine, proceduru početka izrade Drugog akcionog plana u skladu sa zaključcima Vlade i obavezama Crne Gore u ovoj globalnoj inicijativi.
Operativni tim je, u skladu sa planom, analizirao mjere i aktivnosti prethodnog Akcionog plana kao i preporuke nezavisnog evaluatora za Crnu Goru. Koordinator i više članova Operativnog tima zaduženi su u cilju efikasnije pripreme i realizacije Drugog akcionog plana da od pojedinih državnih organa zatraže dodatne informacije o eventualnim promjenama u procesu realizacije pojedinih mjera i aktivnosti iz prvog Akcionog plana nakon što je okončan proces nezavisne evaluacije.
Na sjednici je zaključeno da problem rada Operativnog tima u ovoj fazi predstavlja nedostatak arhive i zapisnika sastanaka prethodnog Operativnog tima. Kao poseban problem istaknuta je činjenica da je Operativni tim ostao uskraćen za suštinske informacije koje se tiču obaveza naše zemlje, a za koje je Sekretarijat Partnerstva otvorenih vlada naveo da ih je pravovremeno dostavio Crnoj Gori.
Dogovoreno je da informisanje javnosti bude unaprijeđeno kako o globalnoj inicijativi Partnerstva otvorenih vlada tako i o radu Operativnog tima. S tim u vezi inicirana je izrada posebnog interaktivnog internet sajta na kojem bi građani mogli u realnom vremenu da prate sve aktivnosti Operativnog tima kao i da sami iznose inicijative i prijedloge.
Operativni tim je usvojio Poslovnik o radu i odlučio da sjednice održava po pravilu jednom mjesečno i to svakog posljednjeg ponedjeljka u mjesecu.
Za članicu Operativnog tima imenovana je Danijela Nedeljković-Vukčević, načelnica Direkcije za državnu upravu Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova umjesto Ivana Ivaniševića, generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva unutrašnjih poslova.
Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada