Sekretarijat Partnerstva otvorenih vlada produžio je do kraja juna 2015. godine rok Operativnom timu Crne Gore za izradu drugog Akcionog plana.
Informacija o novom roku dostavljena je Crnoj Gori u srijedu, 28. januara.
Kao koordinator Operativnog tima izražavam zadovoljstvo time što je pokretanje procesa sa mrtve tačke dalo prvi rezultat – a to je da smo uvaženi i da su u okviru izrade novih vremenskih okvira prepoznati i naše aktivnosti i ozbiljnost Crne Gore u ispunjenju obaveza u ovoj globalnoj inicijativi. Vjerujem da je intenzivna komunikacija sa Sekretarijatom Partnerstva otvorenih vlada koja se odvijala tokom protekla dva mjeseca, a koju ćemo u predstojećem razdoblju dodatno pojačati, potvrdila našu posvećenost ovoj inicijativi.
Srđan Kusovac
Koordinator Operativnog tima Partnerstva otvorenih vlada