Drugi Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada održao je u ponedjeljak, 29. decembra 2014. godine prvi sastanak.
Članovi Operativnog tima su u konstruktivnoj atmosferi zaključili da bi efikasan rad Tima u narednom periodu trebalo da rezultira što skorijom izradom drugog akcionog plana. Dogovoreno je da na narednom sastanku, koji bi trebalo da bude održan sredinom januara, budu analizirane mjere i aktivnosti iz prethodnog akcionog plana koje nijesu realizovane ili su realizovane djelimično.
Operativni tim se načelno saglasio sa predlogom Koordinatora da na pojedine sastanke budu, u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, pozivani i različiti predstavnici društvene zajednice koji bi svojim stručnim i drugim znanjima mogli doprinijeti višem kvalitetu narednog akcionog plana i efikasnosti njegovog sprovođenja.

Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada