Održana tribina u Bijelom Polju: Otvorena uprava za sve – Ka zajedničkim prioritetima

Prioritetne izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, slaba…


Održana tribina u Baru: Otvorena uprava za sve – Ka zajedničkim prioritetima

Nepoštovanje razmjene podataka po službenoj dužnosti između institucija…


Zajedničko kreiranje novog Nacionalnog akcionog plana

Nastavljamo zajedničko kreiranje novog Nacionalnog akcionog plana za…


Marija Janković učestvovala je na OGP Western Balkans Community Dialogue

Načelnica Direkcije za inovacije i otvorenost javne uprave i OGP National Point…


Mr Marash Dukaj sastao se sa predstavnicima OGP Support Unit

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, sastao se sa predstavnicima OGP Support…