Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu…


Kalendar aktivnosti za izradu novog Nacionalnog akcionog plana 2022-2024.

Kalendar aktivnosti 2022-2024 Autor: Ministarstvo javne uprave……


Informacija o sprovođenju incijative Partnerstvo za otvorenu upravu- presjek stanja

https://wapi.gov.me/download/51512b4a-ce3e-4683-be9c-4133c80222b6?version=1.0


Novi Nacionalni akcioni plan za Partnerstvo za otvorenu upravu omogućiće građanima bolji pristup javnim uslugama

Novi Nacionalni akcioni plan za Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP), koji bi…


Mehanizam nezavisnog izvještavanja (IRM): Izvještaj o prelaznim rezultatima Crne Gore za period 2018-2020.

Mehanizam nezavisnog izvještavanja (IRM): Izvještaj o prelaznim rezultatima…


Srzentić: Vlade u okviru Partnerstva za otvorenu javnu upravu uvijek mogu i moraju bolje i više

Politikom transparentnosti i novim Nacionalnim akcionim planom za otvorenu…