Crna Gora ponovo stekla aktivni status u Partnerstvu za otvorenu upravu (OGP)

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, primila je pismo Sanjay Pradhana,…


Provjera staža i na Internetu od početka 2019.

Akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu predviđene brojne novine Građani…


Jednim klikom provjerite uplaćuje li vam poslodavac doprinose i u kom iznosu

Poreska uprava i Fond PIO pokrenuće online aplikaciju „Uplaćuje li vaš…


Održana sjednica Partnerstva za otvorenu upravu (OGP)

Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Goran Jovetić, predsjedavao je…


Građane uključiti u proces pripreme Akcionog plana OGP

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, predsjedavala je konstitutivnom…


Održan Konsultativni sastanak oko Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (OGP)

Konsultativni sastanak o mjerama iz Nacrta nacionalnog akcionog plana za…


Poziv građanima da daju predloge za otvorenu javnu upravu

Ministarstvo javne uprave započelo je aktivnosti u cilju izrade Nacionalnog…