Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće u petak, 6. novembra 2015. godine radni sastanak sa predstavnicima civilnog sektora u okviru javnih konsultacija za izradu Akcionog plana.
Sastanak će biti održan u Institutu sertifikovanih računovođa (Ul. Dr Vukašina Markovića br 114, kod Krivog mosta) sa početkom u 13:00 sati.
Operativni tim javno poziva na sastanak predstavnike civilnog sektora zainteresovane za predlaganje mjera i aktivnosti Akcionog plana.
Cilj i svrha javnih konsultacija je prikupljanje mišljenja, prijedloga, sugestija i ideja o mjerama i aktivnostima koje bi trebalo da se nađu u Prijedlogu akcionog plana u skladu sa prioritetima, odnosno, velikim izazovima koje definiše ova globalna inicijativa.
U julu 2015. Vlada Crne Gore imenovala je Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu koji je pripremio nacrt Akcionog plana. Ovim se podržava i promoviše kulturu otvorenosti organa uprave, kroz proaktivno objavljivanje informacija i podsticanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, kao i razvijanje poverenja u institucije sistema.
Operativni tim je otvornio javne konsultacije 23. septembra.
Radna verzija nacrta akcionog plana dostupna je na portalu e-uprave, gdje postoji mogućnost komentarisanja, kao i na portalu Vlade Crne Gore.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU