Sijudad Meksiko – 28. oktobar 2015. – Globalni samit Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership – OGP), najvažniji događaj ove multilateralne inicijative koji se održava svake druge godine, održan je u Meksiku od 27. do 29. oktobra.
Na Samitu učestvovala dva člana crnogorskog Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu – Stefan Vukotić iz Službe za odnose s javnošću Vlade Crne Gore i Vuk Maraš iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).
Glavna tema ovogodišnjeg samita je bila postizanje saglasnosti oko Zajedničke deklaracije o otvorenoj upravi u pravcu ostvarenja agende održivog razvoja 2030, koju je do sada podržalo više od 30 zemalja, među kojima i Crna Gora.
Na samitu koji je otvorio predsjednik Meksika Enrike Penja Nijeto, učestvovalo je više od 3.000 predstavnika država, civilnog sektora i multilateralnih organizacija, među kojima i veliki broj šefova država i vlada, ministara, nacionalnih koordinatora za OGP i članova nacionalnih OGP timova. Teme kojima se samit bavio uključivale su održivi razvoj i borbu protiv siromaštva, unapređenje transparentnosti država i javne uprave u cilju povećanja blagostanja, uključenje ostalih grana vlasti u proces OGP-a, otvoreni pristup podacima, fiskalna transparentost, saradnja organa uprave i nevladinog sektora,vbilateralna, regionalna i multilateralna saradnja i razmjena najboljih praksi i regionalno umrežavanje.
Na samitu je dodijeljeno više nagrada za projekte u okviru OGP aktivnosti državama, a među nagrađenima je i susjedna Hrvatska, čiji je projekat „e-Građani“ proglašen najboljim projektom u Evropi na području „Otvorena vlast za unapređenje javnih usluga.“
Predstavnici crnogorskog Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu Stefan Vukotić i Vuk Maraš su učestvovali i na više radnih sesija – 27. oktobra, na sesiji na temu rada nevladinih organizacija i nacionalnih OGP timova, kao i u neformalnim konsultacijama sa partnerima iz drugih zemalja i organizacija. Članovi Operativnog tima su sa kolegama podijelili iskustva i aktivnosti Crne Gore, prikupili primjere najbolje prakse i razmatrali moguću buduću saradnju sa međunarodnim partnerima, kao i podršku crnogorskim projektima u okviru II akcionog plana u skladu sa Partnerstvom za otvorenu upravu, koji je trenutno u procesu javne rasprave u Crnoj Gori i čije se usvajanje očekuje do kraja novembra.
Takođe, na samitu je predstavljen crnogorski model konsultacija Vlade i civilnog društva na izradi i praćenju akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Naime, Crna Gora je jedna od malobrojnih zemalja članica OGP koja ima model stalnih redovnih konsultacija i čiji je Operativni tim sastavljen od predstavnika Vlade i civilnog sektora koji zajedno sačinjavaju akcioni plan i prate njegovo sprovođenje.
Više informacija o samitu dostupno je na zvaničnom sajtu: http://ogpsummit.org
Tekst zajedničke deklaracije dostupan je na: http://www.opengovpartnership.org/SDGsJointDeclaration
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU