Politikom transparentnosti i novim Nacionalnim akcionim planom za otvorenu javnu upravu poboljšaće se način na koji se dijele podaci i promijeniti kultura od one koja je usmjerena na obaveze i rizike do one koja se fokusira na prilike i mogućnosti.

To je saopštila ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, koja je online učestvovala na Globalnom samitu Partnerstva za otvorenu upravu, koji je organizovan u Južnoj Koreji, i tom prilikom istakla veliki značaj učešća Crne Gore u Partnerstvu za otvorenu upravu koje čini 78 zemalja i najavila novi Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori.ministarka Tamara Srzentić  Partnerstvo za otvorenu upravu 1
“Sve aktivnosti u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija u prethodnom periodu bile su usmjerene na povećanje povjerenja javnosti u javnu upravu, na način da smo razvoj politika i usluga gradili u skladu sa potrebama građana, ali i izgradili interne kapacitete i kulturu koja pristupa rješavanju problema tako što smo uvijek usmjereni na ljude – i vjerujem da smo napravili veliki napredak u svim ovim oblastima”, kazala je ministarka Srzentić.

Istakla je da će predlog novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, na kojem je Ministarstvo radilo sa drugim resorima i civilnim sektorom, kao i ostalim relevantnim stranama, postaviti transparentnost i upravljanje otvorenim podacima na mnogo veći nivo i omogućiti smislen i proaktivan pristup podacima i dijeljenje istih.

“Novim Nacionalnim akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu, na kojem sada radimo, postavljamo hrabru agendu i podižemo ljestvicu kako bismo omogućili i obezbijedili inkluzivniju, otvoreniju i transparentniju Vladu. Podizanje granice transparentnosti i veće otvorenosti je takođe ključni imperativ premijera i naše Vlade”, naglasila je ministarka Srzentić.

Očekuje da se politikom transparentnosti, otvorenosti i novim Nacionalnim akcionim planom za otvorenu javnu upravu, koji će voditi javni službenici uz pomoć civilnog sektora, neće samo poboljšati način na koji se dijele neki od najvrednijih podataka, koji rješavaju neke od najzahtjevnijih izazova, već će se i promijeniti kultura “od one koja je zatvorena u onu koja je otvorena, od one koja se fokusira na obaveze i rizike u onu koja se fokusira na prilike i mogućnosti”.

“Mi mijenjamo kulturu i pristup upravljanja podacima sa “ovi podaci su moji i moram ih zaštititi bez obzira na sve – čak i ako se mogu otključati” na “ovi podaci rješavaju značajne izazove i treba ih dijeliti“, objasnila je Srzentić.ministarka Tamara Srzentić  Partnerstvo za otvorenu upravu 1Govoreći o inovacijama i novim pristupima razvoju proizvoda unutar Vlade, Srzentić je sa učesnicima Samita podijelila uspješan primjer covidodgovor sajta, koji je za samo nekoliko sedmica kreiran u saradnji sa drugim ministarstvima i privatnim sektorom.

“Formirali smo tim istraživača, koji su u razgovoru sa građanima i grupama ljudi koje su bili najviše pogođene pandemijom koronavirusa i mjerama koje su bile na snazi, dali uvid ne samo kako da dizajniramo efikasniju web stranicu, već i kako da mjere budu razumljivije svima i daju odgovore na ključna pitanja koja su građani imali. Agilnost i brzina kojom je tim uspeo da napravi sajt, integriše povratne informacije korisnika i ažurira ga najnovijim informacijama na dnevnoj bazi bio je dokaz multidisciplinarnog tima i agilnog načina rada”, rekla je ministarka Srzentić.

Prepoznajući potrebu za brzim ažuriranjem i isporukom tim je, kako je rekla, odlučio da primijeni neke prakse iz privatne industrije, kao što su upravljanje proizvodima, istraživanje, dizajn sadržaja, uvid u podatke o tome kako se grade i isporučuju usluge.

“Nastavili smo da primjenjujemo ove prakse i redizajnirali vladinu web stranicu – u platformu koja je dizajnirana oko prioritetnih potreba i usluga do kojih je ljudima u Crnoj Gori stalo, i koja zaista postavlja standard u pogledu pristupačnosti i performansi”, kazala je Srzetić.

Poručila je da vlade u okviru Partnerstva za otvorenu javnu upravu uvijek mogu i moraju bolje i više.

“Radujemo se što ćemo doprinijeti ovoj rastućoj zajednici dijeleći naše naučene lekcije, izazivajući sebe i druge kroz akcije i podizanje granica u načinu na koji pružamo otvorenu i odgovornu upravu za sve”, naglasila je Srzentić.

Partnerstvo za otvorenu upravu čine 78 zemalja, uključujući i Crnu Goru, kao i 76 lokalnih samouprava, koje predstavljaju više od dvije milijarde ljudi zajedno s hiljadama organizacija civilnog društva. Zajedno su kreirali preko 4000 reformi javnih uprava, od kojih je značajan dio pokazao veliki uticaj. Ključne teme kojima se bave članice inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu su: antikorupcija, kreiranje politika u saradnji sa potrebama građana, digitalna uprava, otvoreno pravosuđe, građanski aktivizam i širenje građanskog prostora, rodna ravnopravnost i inkluzivnost. Cilj je kroz međusektorsku saradnju dostići nove nivoe otvorenosti javne uprave.