Upitnik OGPMinistarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija koordinira procesom ko-kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori .Za građane je pripremljen poseban upitnik, kako bi i u toj formi mogli da iskažu svoj stav o obavezama i aktivnostima koje mogu doprinijeti većem učešću građana u proces donošenja politika, boljoj komunikaciji organa uprave i građana, rješavanju konkretnih problema sa kojima se građani suočavaju na lokalnom ili širem nivou, da ukažu na potrebu mijenjanja određene usluge koju uprava pruža i/ili kreiranja nove i slično.

Ohrabrujemo vas da ispunite upitnik i da ukažete na vaše prioritete koje ćemo sa dužnom pažnjom razmotriti, ne samo u okviru Ministarstva, već i u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, organizacijama civilnog društva i drugih zainteresovanih strana.

Upitnik možete ispuniti ovdje (linkovati https://forms.office.com/r/PsEG2gWvbk )

Cilj ko-kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu je kvalitetan i sadržajan dokument koji odgovara na potrebe građana, kojim se obavezujemo na sprovođenje daljih reformi kako bi javna administarcija bila bolji i efikasniji servis građanima, a građani proaktivniji učesnici u donošenju odluka od značaja za njihov svakodnevni život.