Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, sastao se sa predstavnicima OGP Support Unit, Paul Maassen i Sandrom Pernar.

Ministar Dukaj je izrazio zahvalnost OGP timu na velikoj posvećenosti i konkretnoj podršci za uspješnije učešće Crne Gore u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, te potvrdio opredijeljenost Vlade Crne Gore da nastavi da bude aktivna članica inicijative.

„Naš cilj je usvajanje novog Nacionalnog akcionog plana za POU, te obezbijediti potreban kvalitet tom dokumentu, što znači aktivno uključivanje zainteresovanih subjekata i pravovremeno planiranje potrebnih resursa za njegovu realizaciju. Važno je da odgovorimo izazovima sa kojima smo se u prošlosti suočavali, a to se najprije odnosi na dizajn NAP-a i osjećaj vlasništva nad preuzetim obavezama“, kazao je ministar Dukaj.

U toku je izrada nacrta NAP-a za naredni dvogodišnji period, koji je odraz identifikovanih potreba građana, NVO sektora i drugih aktera koji su učestvovali u konsultativnom postupku.
Sagovornici su zaključili da Crna Gora može još više iskoristiti reformski potencijal ove inicijative, te da je potebno nastaviti transparentan način ko-kreiranja NAP-a.