Predstavnici Vlade Crne Gore i delegacija Upravnog odbora Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership – OGP) saglasili su se danas u Podgorici o narednim koracima koje naša zemlja treba da preduzme u ovoj međunarodnoj inicijativi do kraja godine.
Delegaciji OGP-a predočena je puna posvećenost Crne Gore ciljevima ove međunarodne inicijative koja podrazumijeva unapređenje transparentnosti javne uprave, jačanja uloge civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, borbi protiv korupcije, korišćenju novih tehnologija za jačanje upravljanja i drugo.
Ministrka javne uprave Suzana Pribilović upoznala je delegaciju OGP-a sa normativnim rješenjima i praksama koja pokazuju da je politika Vlade Crne Gore u potpunosti usklađena sa ciljevima ove međunarodne inicijative.
Dogovoreni koraci podrazumijevaju nastavak konsultacija sa civilnim sektorom kako bi do kraja godine bio usvojen Akcioni plan.
U delegaciji OGP-a, koja je boravila u Crnoj Gori, bili su član Upravnog odbora i predsjedavajući Pododbora za kriterijume i standarde Stefano Picikanela (Pizziccannella), članica Upravnog odbora Helen Darbišer (Darbishire), predstavnik Jedinice za podršku Džejmi Merkado (Jaime M. Mercado) i viša regionalna koordinatorka za Evropu Sandra Pernar.
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE