Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće u ponedjeljak XV sjednicu

Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće u XV sjednicu u…


Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće u petak XIV sjednicu

Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće u XIV sjednicu u petak,…


Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće u petak XIII sjednicu

Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće u XIII sjednicu u petak,…


Zapisnici sa sjednica Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (od 6. do 11.)

Zapisnik sa 06. sjednice OT POU održane 21.12.2015. Zapisnik sa 07. sjednice OT…


Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće u ponedjeljak XII sjednicu

Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće XII sjednicu u…


U utorak sjednica Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće XI sjednicu u utorak, 1.…


Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće X sjednicu u utorak, 23. februara 2016. godine

Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće X sjednicu u utorak, 23.…


Rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Rješenja Vlade Crne Gore o razrješenju i imenovanju dva člana Operativnog tima…


Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu u petak finalizira Prijedlog akcionog plana

Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće u petak, 25. decembra…