Okrugli sto - “Objavljivanje podataka u otvorenom formatu”

Ministarstvo javne uprave će od 11. do 15. marta kroz organizaciju različitih…


Provjera staža i na Internetu od početka 2019.

Akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu predviđene brojne novine Građani…


Održana sjednica Partnerstva za otvorenu upravu (OGP)

Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Goran Jovetić, predsjedavao je…


Građane uključiti u proces pripreme Akcionog plana OGP

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, predsjedavala je konstitutivnom…


Održan Konsultativni sastanak oko Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (OGP)

Konsultativni sastanak o mjerama iz Nacrta nacionalnog akcionog plana za…


Poziv građanima da daju predloge za otvorenu javnu upravu

Ministarstvo javne uprave započelo je aktivnosti u cilju izrade Nacionalnog…