Ministar Dukaj na Regionalnom sastanku Partnerstva za otvorenu upravu

Ministar Dukaj na Regionalnom sastanku Partnerstva za otvorenu upravu.  …


Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu…


Kalendar aktivnosti za izradu novog Nacionalnog akcionog plana 2022-2024.

Kalendar aktivnosti 2022-2024 Autor: Ministarstvo javne uprave……


Informacija o sprovođenju incijative Partnerstvo za otvorenu upravu- presjek stanja

https://wapi.gov.me/download/51512b4a-ce3e-4683-be9c-4133c80222b6?version=1.0