Kalendar aktivnosti za izradu novog Nacionalnog akcionog plana 2022-2024.

Kalendar aktivnosti 2022-2024 Autor: Ministarstvo javne uprave……


Informacija o sprovođenju incijative Partnerstvo za otvorenu upravu- presjek stanja

https://wapi.gov.me/download/51512b4a-ce3e-4683-be9c-4133c80222b6?version=1.0


Održana online diskusija sa predstavnicima OCD

Održana online diskusija sa predstavnicima #OCD #NAP Open Government…