Zajedničko kreiranje novog Nacionalnog akcionog plana

Nastavljamo zajedničko kreiranje novog Nacionalnog akcionog plana za…


Marija Janković učestvovala je na OGP Western Balkans Community Dialogue

Načelnica Direkcije za inovacije i otvorenost javne uprave i OGP National Point…


Mr Marash Dukaj sastao se sa predstavnicima OGP Support Unit

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, sastao se sa predstavnicima OGP Support…


Ministar Dukaj na Regionalnom sastanku Partnerstva za otvorenu upravu

Ministar Dukaj na Regionalnom sastanku Partnerstva za otvorenu upravu.


Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Donijeta Odluka o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu…


Kalendar aktivnosti za izradu novog Nacionalnog akcionog plana 2022-2024.

Kalendar aktivnosti 2022-2024 Autor: Ministarstvo javne uprave……


Informacija o sprovođenju incijative Partnerstvo za otvorenu upravu- presjek stanja

https://wapi.gov.me/download/51512b4a-ce3e-4683-be9c-4133c80222b6?version=1.0