Akcioni plan pripremljen u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada

Ovdje možete pogledati Akcioni plan pripremljen u skladu sa principima…


Vlada usvojila Akcioni plan za Partnerstvo otvorenih vlada

Vlada Crne Gore usvojila je, na jučerašnjoj sjednici, Akcioni plan pripremljen…


Open Government Partnership

Ovdje možete pogledati englesku verziju Informacije o Partnerstvu otvorenih…


OGP Declaration

Ovdje možete pogledati englesku verziju Deklaracije o Partnerstvu otvorenih…


Informacija o Partnerstvu otvorenih vlada

Ovdje možete pogledati kratku Informaciju o Partnerstvu otvorenih vlada.