Konferencija ''e-Demokratija - građani, kreatori javnih politika''

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović otvoriće konferenciju…


Crna Gora ponovo stekla aktivni status u Partnerstvu za otvorenu upravu (OGP)

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, primila je pismo Sanjay Pradhana,…