Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, zatvoriće Nedjelju Partnerstva za otvorenu upravu, posjetom JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar. Predavanje pod nazivom ,,Otvorenost javne uprave u Crnoj Gori”, kao završnu aktivnost u okviru Open Government Week organizuje NVO Institut za socijalnu i obrazovnu politiku – ISOP u partnerstvu sa NVO Savjet za implementaciju omladinske politike, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave.

Uvodnu riječ će imati ministarka javne uprave, Suzana Pribilović koja je na čelu Operativnog tima za Partnerstvo za otvorenu upravu, koja će srednjoškolce upoznati sa rezultatima Vlade Crne Gore u oblasti transparentnosti, inkluzivnosti i otvorenosti prema građanima i predstaviće nove servise koji se građanima nude u oblasti e – demokratije.

Izvršni direktor ISOP-a i član Operativnog tima za Partnerstvo za otvorenu upravu u oblasti povećanja odgovornosti kompanija, Mitar Radonjić, prisutne srednjoškolce/ke će upoznati sa istorijatom Globalnog, nacionalnog i lokalnog Partnerstva za otvorenu upravu sa posebnim fokusom na principe i vrijednosti OGP-a, koje Crna Gora baštini od početka.

Poseban fokus biće stavljen na informisanje prisutnih o Nacionalnom akcionom planu 2018 – 2020, kao i o načinima na koji Akcioni plan doprinosi inkluzivnosti građana u procesu donošenja odluka.
Nakon predavanja prisutni će imati prilike da postave pitanja i da se razvije aktivna diskusija sa ciljem ohrabrenja srednjoškolaca da uzmu učešća u budućim javnim raspravama posebno putem servisa E – participacije.