Zapisnik sa treće sjednice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu možete preuzeti ovdje.