Zapisnik sa 06. sjednice OT POU održane 21.12.2015.
Zapisnik sa 07. sjednice OT POU održane 25.12.2015.
Zapisnik sa 08. sjednice OT POU održane 08.02.2016.
Zapisnik sa 09. sjednice OT POU održane 17.02.2016.
Zapisnik sa 10. sjednice OT POU održane 23.02.2016.
Zapisnik sa 11. sjednice OT POU održane 01.03.2016.