Vlada Crne Gore imenovala je na 121. sjednici održanoj 23. jula 2015. godine Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu u sastavu:
1. Srđan Kusovac, rukovodilac Službe za odnose s javnošću u Generalnom sekretarijatu Vlade; rukovodilac;
2. Vera Mijatović, pomoćnica generalnog sekretara Vlade; članica;
3. Stefan Vukotić, samostalni savjetnik III za odnose sa inostranom javnošću u Službi za odnose s javnošću u Generalnom sekretarijatu Vlade; član;
4. Lidija Mašanović, načelnica Odjeljenja za planiranje, programiranje i implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih i IPA fondova u Ministarstvu pravde; članica;
5. Ivan Šikmanović, šef Odsjeka za normativne poslove i praćenje propisa u oblasti državne uprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova; član;
6. Marija Goranović, samostalna savjetnica III u Ministarstvu finansija; članica;
7. Mirela Rebronja, II sekretarka u Odjeljenju za odnose sa javnošću i komunikacionu podršku integracionim procesima u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija; članica;
8. Marija Žugić, sertifikovana unutrašnja revizorka u javnom sektoru u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije; članica;
9. Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore; članica;
10. Miloš Prelević, savjetnik gradonačelnika Prijestonice Cetinje za odnose sa javnošću, predstavnik Zajednice opština Crne Gore; član;
11. Boris Marić, angažovan u NVO „Centar za građansko obrazovanje” Podgorica, predstavnik nevladinih organizacija za područje djelovanja: poboljšanje javnih usluga; član;
12. Dina Bajramspahić, članica NVO „Institut Alternativa”, predstavnica nevladinih organizacija za područje djelovanja: efikasnije upravljanje javnim resursima; članica;
13. Vuk Maraš, direktor Monitoring programa NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS” Podgorica, predstavnik nevladinih organizacija za područje djelovanja: uspostavljanje sigurnijih zajednica; član; i
14. mr Marina Vuković, zamjenica izvršne direktorke Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Podgorica, predstavnica nevladinih organizacija za područje djelovanja: povećanje odgovornosti kompanija; članica.
Peti član/peta članica Operativnog tima iz civilnog sektora biće imenovan/imenovana po okončanju ponovljenog postupka predlaganja kandidata u skladu sa Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/predstavnice za člana/članicu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu za područje Povećanje javnog integriteta koji je 20. jula 2015. godine objavila Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama.
Odlukom o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu („Sl. list Crne Gore“, br. 31 od 18. juna 2015.g.) zadaci Operativnog tima su:
– priprema akcionih planova u skladu sa principima Partnerstva za otvorenu upravu;
– praćenje sprovođenja mjera iz akcionih planova;
– aktivnosti na unaprjeđivanju saradnje između javnog i civilnog sektora i većem uključivanju građana u kreiranje javne politike.
Mandat Operativnog tima traje četiri godine.
O sprovođenju mjera iz akcionih planova i o svom radu, Operativni tim izvještava Vladu, po pravilu, jednom godišnje.
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU