Šef kabineta predsjednika Vlade Rajko Kovačević i stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski potpisali su danas u Podgorici Sporazum o realizaciji projekta elektronskih peticija „Glas građana“.

Cilj projekta je uvođenje internet sajta putem kojeg će građanima biti omogućeno podnošenje elektronskih peticija Vladi Crne Gore.

Projekat „Glas građana“, koji je inicirao predsjednik Vlade Igor Lukšić, a koji se realizuje uz stručnu i administrativnu podršku Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori, predstavlja značajan iskorak u pravcu afirmacije participativne demokratije i otvorenosti Vlade za aktivno učešće javnosti u procesu kreiranja javnih politika.

Projekat elektronskih peticija je dio Akcionog plana Crne Gore za učešće u multilateralnoj inicijativi Partnerstvo otvorenih vlada, koji je predstavljen prošle nedjelje na konferenciji u Brazilu. Tom prilikom, američka državna sekretarka Hilari Klinton je u svom obraćanju posebno naglasila značaj ove inicijative Crne Gore.

Cilj uvođenja elektronskih peticija je da se javni zahtjevi raznih društvenih činilaca artikulišu na konstruktivan i društveno odgovoran način u pravcu rješavanja konkretnih društvenih problema.

Potpisivanju Sporazuma o relizaciji projekta prethodilo je sveobuhvatno istraživanje koje je Vlada sprovela uz stručnu pomoć Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori i Regionalnog centra UNDP-a za Evropu i Zajednicu nezavisnih država u Bratislavi, a koje je uključivalo konsultovanje najboljih međunarodnih iskustava u ovoj oblasti.

Realizacijom ovog projekta, Crna Gora će biti prva zemlja u širem regionu koja je uvela ovakav model interaktivnog kreiranja javnih politika.

O projektu elektronskih peticija „Glas građana“

„Glas građana“ je internet sajt će omogućavati javnosti da utiče na proces kreiranja javnih politika, putem podnošenja elektronskih peticija Vladi Crne Gore.

Svaki punoljetni državljanin Crne Gore ili stranac sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori moći će da pokrene elektronsku peticiju na temu iz djelokruga rada Vlade.

Ako peticija dobije podršku najmanje 6,000 potpisnika, nadležna ministarstva biće zadužena da tu peticiju pretoče u formalnu inicijativu koju će Vlada razmatrati i, ako je potrebno, podnijeti Skupštini na razmatranje.