Tokom prvog dana posjete Londonu, potpredsjednik Vlade Igor Lukšić sastao se sa ministrom kabineta Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Fransisom Modom.
U razgovoru sa ministrom Modom, koji je održan uoči samita Partnerstva otvorenih vlada (OGP), koji se narednih dana održava u Londonu, u okviru britanskog kopredsjedavanja, razmijenjena su iskustva o dostignućima i doprinosu obje vlade razvijanju ove inicijative.
Mod je pohvalio aktivnosti koje je Crna Gora razvila u prethodnom periodu u saradnji sa nevladinim sektorom na pripremi Akcionog plana, posebno ističući mjere koji su na prethodnom samitu proglašene u top 10 mjera definisanih akcionim planovima svih zemalja članica. Potpredsjednika je upoznao da je Crna Gora u najužem izboru inicijative OGP za nagradu pozitivni primjeri otvorenih vlada sa projektom „Budi odgovoran“ koji realizuje Vlada Crne Gore, UNDP i Kreativni tim Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici:
On je ocijenio da je Partnerstvo otvorenih vlada snažna platforma za partnerstvo sa civilnim društvom, koja je dala zavidne rezultate u jačanju transpretnosti institucija i otvorenosti javnih politika. On je kazao da je Velika Britanija tokom jednogodišnjeg predsjedvanja nastojala da dajući lični primjer pomogne razvijanju ove inicijative, u kojoj danas učestvuje 57 država svijeta.
Potpredsjednik Lukšić je upoznao sagovornika sa aktivnostima koje je Crna Gora realizovala u periodu između dvije konferencije na planu implementacije mjera definisanih Akcionim planom. Lukšić je apostrofirao važnost saradnje civilnog društva i Vlade u razvijanju ove platforme u Crnoj Gori, ističući da je dodatan doprinos politikama transparetnosti Vlada dala kroz uključenost NVO sektora u pregovarački proces, te kreiranje javnih politika, uspostvljanje platforme e-peticije.
On je istakao da se kontinuirano sprovode mjere na unapređenju poslovnog ambijenta u smislu definisanja jasnih i transparentnih procedura, sa kratkim rokovima, te sagovornika upoznao sa napretkom Crne Gore u Izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja.
Lukšić je istakao da će Crna Gora u narednom periodu biti posvećena procesu inoviranja Akcionog plana OGP, kako u smislu redefinisanja postojećih mjera, tako i osmišjavanja novih.
Partnerstvo otvorenih Vlada je mulilateralna institucija čiji je cilj da obezbijedi konkretnu posvećenost vlada unapređenju transparentnosti, osnaživanju uloge javnosti u procesu kreiranja javnih politika, borbi protiv korupcije i afirmaciji upotrebe novih tehnologija, u cilju jačanja upravljanja kroz saradnju između vlade i građana. Partnerstvo su osnovali 2011. godine osam nacionalnih Vlada: Brazil, Indonezija, Norveška, Južnoafrička Republika, Meksiko, SAD i Velika Britanija i devet organizacija civilnog društva.
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH INTEGRACIJA