Upravni sud Crne Gore je donio 5. juna 2015. godine presudu kojom je usvojio tužbu nevladine organizacije „Građanska alijansa“ i poništio Odluku Generalnog sekretarijata Vlade – Koordinatora operativnog tima Partnerstvo otvorenih vlada, broj 08-2337/7 od 24.12.2014. godine.
U prilogu su: