Unaprijeđeni sistem eParticipacije – elektronski servis za javne rasprave o strateškim dokumentima i zakonima od nedavno je dostupan na portalu EUprava CG

Ovaj sistem objezbjeđuje proaktivno učešće građana u društvenim procesima i donošenju odluka bitnih za njihov život i život društvene zajednice.

Učestvuj, predloži, promijeni!

Više na linku: http://www.euprava.me/eparticipacije