Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće redovnu sjednicu u utorak, 6. oktobra 2015. Godine, sa početkom u 14:00 u zgradi Vlade Crne Gore.
Na dnevnom redu sjednice su, pored izrade Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu, predložene kao prve dvije tačke Informacija o mogunostima korišćenja društvenih mreža u promociji globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu urpavu i rada Operativnog tima na izradi akcionog plana i javne konsultacije koje bi trebalo da budu održane iduće sedmice.
Ove dvije tačke dnevnog reda su, u skladu sa Poslovnikom Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, predložene kao tačke otvorene za javnost.
O sadržaju sjednice biće objavljeno saopštenje za javnost.
Novinari i snimatelji ulaze u zgradu Vlade korišćenjem godišnje akreditacione kartice uz lični identifikacioni dokument.
Novinari i snimatelji koji nemaju godišnju akreditaciju treba od Vladine Službe za odnose s javnošću da pravovremeno zatraže izdavanje dnevne akreditacije i to slanjem dopisa na memorandumu medija potpisanom od strane odgovornog lica na adresu elektronske pošte pr@gov.me ili telefaksom na broj +382 20 482 938.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU