Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće u srijedu, 23. Septembra 2015. godine sa početkom u 15:00 redovnu sjednicu u staroj zgradi Vlade, Jovana Tomaševića bb.
Na dnevnom redu sjednice je, pored izrade Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu, kao prva tačka predloženog dnevnog reda informacija o Regionalnoj konferenciji Partnerstva za otvorenu upravu „Zapadni Balkan – dijalog“ održane 10. i 11. septembra 2015. godine u Tirani u čijem radu je učestvovalo više članova Operativnog tima. Ova tačka dnevnog reda je, u skladu sa Poslovnikom Operativnog tinma Partnerstva za otvorenu upravu, otvorena za javnost.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU