Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu održaće u petak, 30. oktobra 2015. godine u Privrednoj komori Crne Gore u okviru javnih konsultacija radni sastanak sa predstavnicima biznis zajednice.
Cilj i svrha javnih konsultacija je prikupljanje mišljenja, prijedloga, sugestija i ideja o mjerama i aktivnostima koje bi trebalo da se nađu u Prijedlogu akcionog plana u skladu sa prioritetima, odnosno, velikim izazovima koje definiše ova globalna inicijativa.
Privredna komora i Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore osiguraće medijima fotografije i video snimak početka radnog sastanka („pokrivalice“).
Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.
Globalna inicijativa „Partnerstvo za otvorenu upravu” pokrenuta je 2011. godine sa ciljem da obezbijedi međunarodnu platformu za vlade koje teže otvorenoj i konstruktivnoj saradnji sa civilnim sektorom i najširom društvenom zajednicom u kreiranju politika od opšteg interesa. U više od šezdeset zemalja članica ove inicijative vlasti i civilno društvo rade zajedno na razvoju i implementaciji ambiciozne reforme „Partnerstvo za otvorenu upravu”.
U julu 2015. Vlada Crne Gore imenovala je Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu koji je pripremio nacrt Akcionog plana. Ovim se podržava i promoviše kultura otvorenosti organa uprave, kroz proaktivno objavljivanje informacija i podsticanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, kao i razvijanje poverenja u institucije sistema.
Operativni tim je otvorio javne konsultacije 23. septembra.
Radna verzija nacrta akcionog plana dostupna je na portalu e-uprave, gdje postoji mogućnost komentarisanja, kao i na portalu Vlade Crne Gore.
OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU