Predsjednik Vlade Milo Đukanović imenovao je rukovodioca Biroa za odnose s javnošću Srđana Kusovca za koordinatora Operativnog tima „Partnerstvo otvorenih vlada“.
U obrazloženju odluke se navodi da je Srđan Kusovac, obavljajući poslove šefa Biroa za odnose s javnošću, dao značajan doprinos povećanju transparentnosti rada Vlade, unapređenju komunikacije sa medijima i javnošću, i realizovao niz aktivnosti na daljem unapređenju tog procesa i prevazilaženju izazova u komunikaciji s javnošću, što ga je preporučilo za imenovanje na tu dužnost.
„Srđan Kusovac, svojim ukupnim profesionalnim iskustvom može uspješno obavljati navedenu dužnost i time doprinijeti realizaciji preuzetih obaveza u okviru ove globalne inicijative i izrade novog akcionog plana koji, između ostalog, podrazumijeva ostvarivanje konstruktivne saradnje između civilnog i javnog sektora, uz uključivanje građana u javne politike u pravcu stvaranja nove društvene i ekonomske vrijednosti i unapređenja kvaliteta života građana Crne Gore“ – navedeno je u odluci o imenovanju.
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU