Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu održaće danas VI sjednicu na čijem su dnevnom redu:
1. Prijedlog sadržaja i izgleda portala Partnerstva za otvorenu upravu;
2. Prijedlog idejnog rješenja znaka i brendinga Partnerstva za otvorenu upravu Crna Gora;
3. Informacija o dostavljenim prijedlozima za Akcioni plan tokom javnih konsultacija kao i odgovora predstavnika Vlade na pojedine mjere i aktivnosti u Akcionom planu;
4. Rad na akcionom planu i
5. Tekuća pitanja / Razno
Prve tri tačke predloženog dnevnog reda predložene su kao tačke otvorene za javnost.
Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade (Ul. Jovana Tomaševića bb – prizemlje, sala lijevo od ulaza), sa početkom u 13:00 sati.
Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu