Akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu predviđene brojne novine

Građani će već početkom sljedeće godine moći da putem Interneta provjere da li im poslodavci uplaćuju doprinose, a planirane su i prve konkretnije aktivnosti na uvođenju jedinstvenog dokumenta za identifikaciju koju će objediniti ličnu kartu, vozačku, zdravstvenu…

Biće unaprijeđene i platforme za učešće građana u donošenju odluka – E-participacija i E-peticije, a plan je i da ubuduće svi opštinski portali budu standardizovani.

To su, pored ostalog, aktivnosti predviđene Akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) koji je usvojen nedavno.

Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave (MJU) Goran Jovetić kazao je “Vijestima” da Akcioni plan obuhvata pet ključnih obaveza, u okviru kojih će biti realizovane 23 aktivnosti.

Među ključnim obavezama, kako je rekao, su poboljšanje javnih usluga, učešće građana, pristup informacijama – otvorenost organa državne uprave, efikasnije upravljanje javnim resursima i povećanje javnog integriteta.

“Princip Operativnog tipa je bio da imamo konkretne i opipljive projekte kojima ćemo unaprijediti određenu javnu uslugu ili omogućiti građanima bolji pristup javnoj upravi…”

Jovetić kaže da je akcioni plan izrađen u najvećoj mjeri kroz princip povećanja pristupa novim tehnologijama za otvorenost i odgovornost javne uprave.

Među aktivnostima koje su planirane Akcionim planom su nacionalni identifikacioni dokument, koja bi trebalo da omogući lakši pristup elektronskim uslugama javne uprave za građane i privredu, ali i svim drugim elektronskim uslugama.

Standardizacijom portala lokalnih samouprava želi se doprinijeti približavanju onlajn pristupa, ali i mjeriti zadovoljstvo građana i privrede uslugama koje pružaju uprava i javne službe.

Građanima će na raspolaganju biti i servis prepoznavanja i prijavljivanje infrastrukturnih problema, kojim, kako kažu iz MJU, žele podstaći građansku odgovornost, uticati na očuvanje bezbjednosti, zaštitu životne sredine, te na valorizaciju fizičkih uslova za rad i život.

Uz onlajn aplikaciju “Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?”, biće dostupan i servis za provjeru obrasca M4 putem Interneta.

 

U planu je i uspostavljanje nacionalnog sistema za naplatu administrativnih taksi, te omogućavanje upotrebe otvorenih podataka u cilju podrške start-up biznisima.

Jovetić je kazao da je članstvo u OGP inicijativi dobrovoljno, ali da je za Crnu Goru važno da učestvuje u tim aktivnostima, jer se kroz inicijativu “baštini demokratija”.

“U posljednje dvije godine učinjeni su važni koraci u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta usluga koje pruža javna uprava građanima i privredi. Dosta je urađeno, ali još imamo izazova sa kojima se moramo izboriti, a ovo je jedan od načina. Plan je pripremljenjen u iskrenoj i otvorenoj atmosferi saradnje vlade i civilnog drustva, kao i Privredne komore i sadrži mjere koje su relevantne za Crnu Goru i njene građane i privredu”..

 

Preuzeto sa sajta Vijesti