Predsjednik Vlade Igor Lukšić otvoriće u petak, 14. septembra 2012. godine, zajedno sa ambasadorkom SAD u Podgorici Sju Kej Braun, te stalnim koordinatorom sistema UN i stalnim predstavnikom UNDP u Crnoj Gori Rastislavom Vrbenskim i šefom kancelarije Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Henrijem Boneom, prvu konferenciju o vladinim komunikacijama u Jugoistočnoj Evropi (SEECOM), čiji je domaćin Crna Gora. Konferenciju organizuju Vlada Crne Gore, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori  i Fondacija Konrad Adenauer, uz podršku Ambasade SAD u Crnoj Gori.

Cilj konferencije i budućeg foruma je jačanje uloge vladinih zvaničnika za komunikacije u unapređenju transparentnosti i otvorenosti vlada, te obezbjeđivanje lakšeg pristupa informacijama i većeg učešća javnosti u procesu kreiranja politika, u kontekstu unapređenja participativne demokratije u regionu.

Konferencija SEECOM je sastavni dio Akcionog plana Vlade Crne Gore koji je pripremljen u skladu sa principima multilateralne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada (OGP), čiji je cilj da obezbijedi konkretnu posvećenost vlada unapređenju transparentnosti, snaženju uloge građana, borbi protiv korupcije i upotrebi novih tehnologija radi unapređenja upravljanja.

Na konferenciji, koja će biti održana od 14. do 16. septembra 2012. godine u Hotelu „Maestral“ u Budvi, učestvovaće zvaničnici za odnose s javnošću vlada zemalja Jugoistočne Evrope i istaknuti stručnjaci za vladine komunikacije iz Evrope i SAD.

Učesnici konferencije usvojiće zajedničku Deklaraciju o uspostavljanju regionalnog foruma vladinih zvaničnika za komunikacije, postavljajući tako temelje za dugoročnu razmjenu najboljih praksi i razvoj profesionalnih standarda.

Radni jezik konferencije je engleski.

Za više informacija o konferenciji posjetite vebsajt http://www.gov.me/seecom/.

Akreditacije za novinare i snimatelje koji žele da prate uvodna izlaganja na konferenciji (petak, 14. septembar u 17.00 sati) mogu se dobiti u Birou za odnose s javnošću Vlade Crne Gore, putem telefona +382 20 482-848 ili e-maila: biro@gov.me.