Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu otvara javne konsultacije o akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu.
Javne konsultacije otvorene su 23. septembra 2015. godine na osnovu Odluke Operativnog tima donijete na IV sjednici održanoj 23. septembra 2015. godine.
Cilj i svrha javnih konsultacija je prikupljanje mišljenja, prijedloga, sugestija i ideja zainteresovane javnosti o mjerama i aktivnostima koje bi trebalo da se nađu u Prijedlogu akcionog plana u skladu sa prioritetima odnosno velikim izazovima koje definiše ova globalna inicijativa i opredjeljenjem Vlade Crne Gore iskazano pristupanjem Partnerstvu za otvorenu upravu da u kreiranje javnih politika uključi najširu društvenu zajednicu.
Pozivamo sve zainteresovane da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni dokument, konkretne primjedbe, prijedloge, sugestije na pojedine odredbe radne verzije Nacrta akcionog plana, kao i da predlože nove mjere i aktivnosti uz jasna i precizna obrazloženja.
Priloge možete dostaviti:
2. Putem elektronske pošte na adresu Operativnog tima ogp@gsv.gov.me
3. Klasičnom poštom na adresu Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu, Vlada Crne Gore, Karađorđeva bb, Podgorica
Operativni tim će Prijedlog akcionog plana izraditi uz puno uvažavanje svih iznijetih sugestija, prijedloga, primjedbi i ideja iznijetih tokom javnih konsultacija.
U Podgorici, 23. septembra 2015.g.
Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu
Radnu verziju nacrta Akcionog plana možete preuzeti ovdje.