Ministarstvo javne uprave započelo je aktivnosti u cilju izrade Nacionalnog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori (OGP) za period 2018-2020. U toku je javna rasprava o ovom dokumentu koja traje do 4. oktobra 2018. godine. Svi zainteresovani građani koji imaju ideju, predlog kako unaprijediti transparentnost u javnoj upravi i kvalitet javnih usluga, svoje predloge mogu dostaviti popunjavanjem upitnika na portal eUprave na linku: https://bit.ly/2NsnHTp

Akcioni plan sadrži mjere i aktivnosti u oblasti pružanja javnih usluga, učešća javnosti, fiskalne transparentnosti, integriteta javne uprave, pristupa informacijama, otvorenih podataka i dr. Crna Gora do kraja godine treba da izradi Akcioni plan koji je najvažnija komponenta učešća jedne države u inicijativi OGP.

Operativnu i vodeću ulogu u izradi Akcionog plana ima novi Operativni tim koji čine predstavnici Vlade na nivou visokorukovodnog kadra i savjetnika predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, kao i pet predstavnika NVO sektora, dok predstavnici UNDP u Crnoj Gori pružaju ekspertsku podršku u izradi Nacionalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Crna Gora se OGP-u priključila 13. februara 2012. godine i kao zemlja učesnica potpisala deklaraciju o otvorenoj Vladi.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE