Potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije prof. dr Vujica Lazović govorio je danas na otvaranju Konferencije „Balkan OGP Dialogue 2015”, koja se održava od 10. do 11. septembra u Tirani.
Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz čvrste obaveze državnih institucija u promociji transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u poboljšanju javnih usluga koje država pruža građanima.
Izlaganje potpredsjednika Vlade Vujice Lazovića na Konferenciji možete preuzeti ovdje.