Ministarka javne uprave Suzana Pribilović i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović potpisaće Memorandum o saradnji u utorak, 12. marta 2019. godine, u okvir nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu “Globalni poziv na akciju – uprava u službi građana”.

Potpisivanje Memoranduma će se obaviti u sali Ministarstva javne uprave (Rimski trg 45) , sa početkom u 10:00 časova.

Memorandumom će se definisati saradnja u svim oblastima od zajedničkog interesa, kao i stvaranje održivog partnerstva zasnovanog na principima transparentnosti, otvorenosti i međusobnog uvažavanja. Nakon potpisivanja Memoranduma, ministarka Pribilović i izvršni direktor Macanović daće izjave za medije.