Sa 3 000 potpisa građani mogu podnositi ePeticije

Portal „Glas građana e-Peticije“ www.epeticije.gov.me od danas je ponovo aktivan. Građani Crne Gore od danas mogu podnositi peticije za inicijative iz nadležnosti Vlade Crne Gore, sa prikupljenih 3 000 potpisa umjesto ranije potrebnih 6 000 potpisa.

Ministarstvo javne uprave je, krajem decembra 2018. godine, prepoznajući značaj građanskih elektronskih inicijativa na državnom nivou, pokrenulo neophodne aktivnosti kako bi se stvorili tehnički uslovi za aktiviranje portala.Uzimajući u obzir predloge nevladinih organizacija da se smanji broj glasova za prihvatanje peticije, Vlada je prethodno donijela odluku i smanjila broj potrebnih glasova sa 6 000 na 3 000 glasova.

Građani peticiju mogu podnijeti vrlo jednostavno i to u tri koraka – pri čemu se unose lični podaci, naziv i tekst peticije i bira nadležno ministarstvo. Ukoliko je korisnik ispravno unio svoje podatke od sistema dobija email sa detaljnim informacijama o peticiji koja je „kandidovana“, kao i informacijama o proceduri koja slijedi u procesu validacije peticije.U cilju efikasnijeg odlučivanja o svim pitanjima od značaja za proces ePeticije, koje građani podnesu preko web portala, u svim ministarstvima su određeni adminstratori Portala.

Ukoliko peticija ispunjava pravila za podnošenje, ona postaje vidljiva na web portalu ePeticije i postaje otvorena za glasanje.Takođe, formirana je posebna Komisija koja će razmatrati i odlučivati o pitanjima koja, u postupku obrade podnijetih elektronskih peticija, dostave resorna ministarstva, a koju čine predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva javne uprave, Ministarstva pravde.Ministarstvo javne uprave, u skladu sa Akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu, u 2019. godini planira tehničko unapređenje portala, kao i proširenje na jedinice lokalne samouprave, kako bi se na taj način stvorili uslovi za podnošenje svih peticija koje mogu biti predmet interesovanja građana.

Projekat “Glas građana – ePeticije” nastao je 2012. godine sa ciljem povećanja transparentnosti rada Vlade Crne Gore, odnosno realizacije građanskih inicijativa, kroz demokratski model podnošenja elektronskih peticija.