Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, objavila je 4. decembra o.g.
Do petka – 12. decembra 2014, kada ističe rok za podnošenje predloga ostala su još samo 2 (dva) dana.
 
Podsjećamo zainteresovane NVO da svoje predloge dostave što prije, jer je rok za objavljivanje liste kandidata/kandidatkinja predloženih za članove/članice operativnog tima, kratak – 3 (tri) dana od isteka roka za predlaganje, odnosno ponedjeljak-15. decembar.
Podsjećamo da se prijedlozi i dokumentacija mogu dostaviti neposredno na arhivu Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama (Ul. Jovana Tomaševića bb/stara zgrada Vlade CG, Podgorica) ili putem pošte na adresu:
 
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE
Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama
Karađorđeva broj 1
81 000 Podgorica
sa napomenom: „kandidat za Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada“
KANCELARIJA ZA SARADNJU S NVO