Projekat „Budi odgovoran“ iz Crne Gore, koji su zajedno realizovali Kreativni tim Elektrotehničkog fakulteta i kao partneri Vlada i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije, ušao je u najuži izbor za prestižnu nagradu Pozitivni primjeri otvorenih vlada koja se u petak, 1. novembra 2013. godine dodjeljuje u Londonu na Drugoj godišnjoj konferenciji Partnerstva otvorenih vlada.
U najužem izboru našli su se projekti iz sedam država koje su prema odluci Sekretarijata Partnerstva otvorenih vlada sprovele najbolje reformske poduhvate u cilju unapređenja transparentnosti rada svojih vlada.
Predsjednik Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Dejvid Kameron najavio je u obraćanju učesnicima konferencije nove aktivnosti svoje vlade u cilju povećanja transparentnosti njenog rada.
Prvi crnogorski Akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije sadrži 49 mjera za unapređenje transparentnosti i otvorenosti rada vlade, odnosno poboljšanje javnih usluga, podsticanje ekonomskog rasta, smanjenja korupcije, kao i poboljšanje javnog integriteta. Crna Gora će u narednom periodu, a nakon evaluacije od strane Sekretarijata Partnerstva otvorenih vlada sprovesti reviziju postojećeg akcionog plana.
Partnerstvo otvorenih vlada trenutno čini 61 članica (2011. godine Partnerstvo je činilo 8 zemalja), a svakim danom nove zemlje izražavaju želju da pristupe Partnerstvu.
U radu dvodnevne konferencije, na kojoj je više od 1.000 delegata – predstavnika vlada i civilnog sektora, u ime Crne Gore učestvuju generalna direktorka u Ministarstvu finansija Bojana Bošković, savjetnica premijera za odnose sa javnošću, Andrijana Vukotić i samostalna savjetnica u Ministarstvu finansija, Slađana Pavlović).
Biro za odnose sa javnošću / Ministarstvo finansija